Aflevering til Statens Arkiver

 

   arvhive4
En omfattende opgave
Offentlige myndigheder skal aflevere digitale registre til Statens Arkiver.
Afleveringen er en omfattende proces med mange krav til form og dokumentation.
Der er mange udfordringer i processen.
Gennemførelsen kan være ressourcekrævende.
Især hvis man ikke har prøvet før.
archive1
Hele processen
LR consult deltager i hele processen og yder den ønskede bistand.
Herunder:
  • Opstart og planlægning
  • Analyse og kvalitetssikring
  • Produktion af arkiveringsversion
  • Test af afleveringspakken (med Statens Arkivers testværktøj)
  • Aflevering
 archive5
 Teknisk ekspertise
LR consult har gennemgået hele processen flere gange.
Alle er fuldendt med godkendelse af arkiveringsversionen.
Vi kan varetage alle led af afleveringsprocessen indenfor den afsatte tidsfrist.
 archive3
 Individuel løsning
Vi planlægger sammen, hvilken løsning der passer jer bedst.
Herunder hvordan I ønsker at blive involveret.
Den samlede pris fastlægges ud fra vores arbejdsdeling.